Két "bokor",  ismeretlen közös történet . . .

. . .a MONDOVICS  család a történelmi Magyarországon.

Ág Dél-Magyarországon
az első ismert személy:      Mondovics Jónás  (1742 - 4.02.1806)
generációk:   9   (periódus  1742 -)

Ág Nyugat-Magyarországon
az első ismert személyek:     Mondovics Lázár  (1693 - 14.05.1776)  and
                                         Mondovics Mihály  (1689 - 18.05.1776)
generációk:   7    (periódus  1689 - 1895)  

A név ismert formái:  Mondovics, Mondovich, Mondovits, Mondović

A név eredete, írásmódja  
        A név eredete nagy valószínűséggel szláv. Különböző vélemények szerint az eredet lehet horvát
        (bunyevác), szerb. Van, aki szerint a név szlovák vagy szlovén, mivel a horvát nyelv névképzési
        szabályainak nem felel meg (általában keresztnévből képzett).
        Létezik olyan nézet, mely szerint latin-normann szó (mond, mondo) szláv változata alakult ki, 
        a  -vics toldattal hasonulva a déli szlávok névképzési szokásaihoz. Ez az elmélet az Adria mentén 
        élt  szlávok-illírek ősi kapcsolataira utal.
        A  név az  1700-as  évektől  Magyarországon  két helyen bukkant fel, egyértelműen magyarként 
        anyakönyvezve,  még nagyobb fejtörést okozva a későbbi  családfakutatónak.  Ez egyben azt  is
        jelzi,  hogy az eredeti emigráció,  majd a  magyarság felvállalása sokkal korábban bekövetkezett.
        Az  egyházi és  világi hatalom nyomására kialakult folyamat jellemző volt az akkori  Nyugat-Ma-
        gyarországon, így az ott élő nemzetiségek identitástudata fokozatosan elhalványult, az asszimiláció
        erőteljes volt.  Jellemző, hogy a  Novi Sad-i és temesvári leszármazottak ma is erősen magyarnak
        vallják magukat.


E névnek a világban elterjedt írásmódjára két hatás jellemző:
       - az anyakönyvezés szokásai
          az adott kor névírási szokásai az egyházi anyakönyvezésben; példa erre ugyanazon személy
         
(Mondovics József) ugyanazon lakóhelyen rögzített neve az anyakönyvben

                Mondovics Katalin születési bejegyzése az anyakönyvben (1770. november 1.)                Mondovits Mihály születési bejegyzése az anyakönyvben (1780. április 1.)

 

       - az élőhely praktikus követelménye
          az USA-ba emigrált leszármazottak könnyebb névhasználataként módosult forma: 
          Mondovich   (bár itt is sokan megtartották a  Mondovics  névformát);
          a bácskai leszármazottak esetében a   Mondovics   név   Mondović-ra   íródott át a helyi 
          szokásoknak megfelelően

Iparosok és kereskedők jegyzéke: MONDOVICS

KERESEM ! az új kapcsolatokat a Mondovics családhoz....

Vissza az előző lapra, klikk ide.

Copyright © 2002 by Mondovics János